menu +

Blog


Vždycky mě zajímalo, co ti největší malíři používali za materiály na svoje studie. V dnešní době to je jednoduché, zajdete do papírnictví a i v tom nejobyčejnějším mají měkkou tužku, se kterou se dá kreslit. Jako podklad můžete využít i papír na fotokopie. V době renesance si tuhle činnost museli malíři nejdříve zasloužit pečlivou přípravou. Naproti tomu akvarelová technika ja stále stejná, příprava barev je tedy stejná, jen nepoužívali umělohmotné „pánvičky“, ale škeble. To mi přišlo romantické, akorát do plenéru by to bylo docela komplikované. Tenhle druh malování, plenér, je vlastně nový způsob krajinomalby, který začal být známý podle umělců tzv. Barbizonské školy kolem 1830. Vynález barev v tubě pak na konci 19. století ovlivnil i vznik impresionismu. Dříve se malovalo podle skic a zpaměti v ateliéru; zcela jistě kvůli náročné přípravě barev. Royal Collection Trust natočilo video na tohle téma.

TOP